Đi vào hoạt động từ năm 2003 đến nay, PVFCCo đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực chế biến dầu khí, nằm trong nhóm 150 doanh nghiệp lớn nhất nước. Nhà máy Đạm Phú Mỹ liên tục hoạt động bằng và vượt công suất thiết kế, Tổ hợp NPK Phú Mỹ với công nghệ hóa học đầu tiên tại Việt Nam đã đi vào hoạt động. PVFCCo có đội ngũ nhân sự vững vàng, hệ thống quản trị hiện đại, hệ thống phân phối rộng lớn, thương hiệu Phân bón Phú Mỹ đứng số 1 trong ngành phân bón và trong nhóm 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Bên cạnh phân bón, PVFCCo cũng từng bước ghi dấu ấn trong lĩnh vực hoá chất, đặc biệt là hoá chất chuyên dụng, hoá chất dầu khí. PVFCCo còn là đơn vị tích cực triển khai công tác khuyến nông, an sinh xã hội, tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn, góp phần thực hiện chính sách Tam nông của Đảng, Nhà nước và là sự chăm lo thiết thực của PVFCCo dành cho bà con nông dân.

Tập thể PVFCCo tự hào với những thành tích đã đạt được trong chặng đường đã qua và hướng về tương lai phía trước với ý thức sâu sắc, nghiêm túc về những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đã, đang và sẽ tác động đến sự phát triển của mình.

Với ý thức đó, Ban lãnh đạo PVFCCo tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiện đại; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề then chốt, trọng yếu; tăng cường phân cấp, phân quyền cho các đơn vị đi đôi với trách nhiệm và thực hiện việc kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ; hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị theo hướng rõ ràng, hợp lý, tạo hành lang chủ động, thuận lợi cho các đơn vị, bộ phận thực thi. Đồng thời, Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm nêu gương, đi đầu và thể hiện bằng chính sách, hành động cụ thể về sự đổi mới, đồng tâm, lắng nghe, nói đi đôi với làm.

Trên cơ sở phát huy năng lực cốt lõi, lợi thế về thương hiệu, tài chính, nhân sự và hệ thống quản trị, phân phối, PVFCCo tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển nhằm đa dạng hoá bộ sản phẩm, chú trọng những sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa cao, phù hợp với xu hướng nông nghiệp hiện đại, xanh, sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu; linh hoạt, kịp thời tận dụng các cơ hội sản xuất, kinh doanh khả thi; giữ vững thị trường hiện hữu, đẩy mạnh phát triển, chiếm lĩnh các phân khúc mới để gia tăng sức mạnh và đảm bảo Tổng công ty phát triển bền vững. 

PVFCCo cũng sẽ tiến hành tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, luân chuyển, sắp xếp nhân sự một cách hợp lý, có lộ trình, nhân văn; tiếp tục kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sự phản biện, sáng tạo và thấm đẫm Văn hóa PVFCCo; đồng thời dành sự đãi ngộ, cơ hội phát triển xứng đáng, công bằng cho người lao động, trong đó ưu tiên đào luyện, giữ gìn và phát triển đội ngũ nhân lực kế cận, trình độ cao, tâm huyết bằng các chế độ, chính sách phù hợp.

Trong sản xuất, PVFCCo tập trung thực hiện tốt công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng và làm chủ công nghệ, dây chuyền mới để Nhà máy hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đặc biệt chú trọng công tác an toàn, sức khỏe, môi trường.

Trong kinh doanh, PVFCCo tập trung hoàn thiện cả hệ thống và từng mắt xích trong chuỗi phân phối, tiêu thụ theo hướng bền vững, trong đó, xác định các công ty vùng miền là “cánh tay nối dài”, là “đại sứ, đại diện” không thể thay thế của Tổng công ty tại từng khu vực.

PVFCCo cũng sẽ đẩy mạnh khai thác tối ưu các cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Với các nguồn lực đã tích lũy được cùng khát vọng không ngừng vươn lên, sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV, sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các cổ đông và khách hàng, PVFCCo chắc chắn sẽ tiếp tục truyền thống vinh quang của mình, vững vàng tiến lên phía trước, vươn tới các thành công mới.

27/12/2019
Liên hệ với chúng tôi