DPM kính thông báo đến quý Cổ đông về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2021 của Tổng công ty, tổ chức vào ngày 27/4/2021, cụ thể như nội dung Thông báo mời họp & các biểu mẫu đính kèm tại đây.

Kính đề nghị Quý Cổ đông quan tâm, theo dõi các thông tin đăng tải trên website và các kênh thông tin theo quy định để kịp thời nắm bắt lịch họp và các nội dung khác liên quan. Quý Cổ đông có quyền dự họp khi đến dự họp không phải mang theo thư mời, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân để Tổng công ty tiện ghi nhận sự có mặt của Quý Cổ đông tại cuộc họp.

Vui lòng tải Thông báo tại đây

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Vui lòng tải tại đây

Mẫu giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội: Vui lòng tải tại đây

Dự thảo chương trình và tài liệu phiên họp: Vui lòng tải tại đây

 

31/03/2021
Liên hệ với chúng tôi