Kính gửi Quý Cổ đông Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP:

Tiếp theo nội dung thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã công bố đến Quý Cổ đông, Tổng công ty xin công bố Tài liệu báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ngày 16/06/2020, như sau:

- Chương trình nghị sự dự kiến và Tài liệu cuộc họp:  Vui lòng tải tại đây

- Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ: Vui lòng tải tại đây

- Mẫu Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung dự kiến theo Chương trình nghị sự: Vui lòng tải tại đây

Tổng công ty kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu để nắm rõ thông tin, tham dự cuộc họp.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

 

04/06/2020
Tin liên quan
PVFCCo Central tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
01/07/2020
Ngày 30/6/2020, tại TP. Quy Nhơn, đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường ni&
PVFCCo tổ chức thành công Phiên họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông
16/06/2020
PVFCCo đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đô
PVFCCo: Hoạt động tốt, giữ vững vị thế đầu ngành
14/06/2020
Vượt qua nhiều thách thức, tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp đầu ngành
PVFCCo: “Thể dục thể thao nâng cao cảm xúc”
10/06/2020
Với phương châm “Mỗi người lao động khỏe thì gia đình và Đơn vị khỏe”
Thông báo mời chào giá đơn hàng cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ
08/06/2020
Mua sắm và lắp đặt ống xúc tác Catalyst tube, hot collector, inlet and outlet hairpin 
Liên hệ với chúng tôi