Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương, tại Nhà Quốc hội tới 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

Nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã kết nối trực tuyến đến Hội nghị. Tham gia chương trình có có đồng chí Nguyễn Tiến Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí Lê Cự Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, đại diện các đoàn thể của TCT và các đồng chí cán bộ chủ chốt trong các BCH Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TCT.

Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu TCT, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học. Mỗi cán bộ, đảng viên của TCT phải nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ TCT, xây dựng Đảng bộ TCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Từ đó, xây dựng TCT càng ngày càng vững mạnh và phát triển.

Toàn cảnh chương trình

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

 

31/03/2021
Liên hệ với chúng tôi