NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE
  (0 Đánh giá)

  Mã số:

  00143

  Loại phân:

  Phân bón NPK bổ sung vi lượng

  Hàm lượng dinh dưỡng:

  Đạm tổng số (Nts): 20%
  Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
  Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%
  TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
  Độ ẩm: 5%

  Phương thức sử dụng:

  Bón rễ (h,v)

  Thời hạn sử dụng:

  36 tháng kể từ ngày sản xuất

   

    Cây lương thực:

     Bón lót: 100 - 400 kg/ha
     Bón thúc: 100 - 500 kg/ha/vụ

    Cây công nghiệp:

     Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
     Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

    Cây ăn quả (trái):

     Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
     Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

    Cây rau, màu:

     Bón lót: 50 - 400 kg/ha
     Bón thúc: 50 - 500 kg/ha/vụ

  Sản phẩm tương tự
  Đạm Phú Mỹ
  Mã số: 00056
  Đạm Phú Mỹ Kebo
  Mã số: 09363
  Kali Phú Mỹ
  Mã số: 00059
  NPK Phú Mỹ 15-15-15
  Mã số: 00095
  Liên hệ với chúng tôi