Đạm Phú Mỹ Kebo
  (0 Đánh giá)
  Mã số:

  09363

  Loại phân:

  Phân urê

  Hàm lượng dinh dưỡng:

  Đạm Tổng số (Nts):46%;

  Bo (B): 500 ppm;

  Kẽm (Zn): 500 ppm;

  Biuret: 1,2%;
  Độ ẩm: 1%

  Phương thức sử dụng:

  Bón rễ (b,m)

  Thời hạn sử dụng:36 tháng

    Cây lương thực:

    Bón lót: 50 - 200 kg/ha
    Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

    Cây công nghiệp:

    Bón lót: 50 - 500 kg/ha
    Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

    Cây ăn quả (trái):

    Bón lót: 50 - 500 kg/ha
    Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

    Cây rau, màu:

    Bón lót: 50 - 200 kg/ha
    Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

  Sản phẩm tương tự
  Đạm Phú Mỹ
  Mã số: 00056
  Kali Phú Mỹ
  Mã số: 00059
  NPK Phú Mỹ 15-15-15
  Mã số: 00095
  Liên hệ với chúng tôi