Cây trồng muốn sinh trưởng tốt, đạt năng suất cao thì phải được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, trong đó chủ yếu là từ phân bón. Vậy bón phân như thế nào là hợp lý và tốt nhất cho cây trồng?

Phú Mỹ xin được mách nhỏ bà con “Nguyên tắc [5 ĐÚNG + 1 CÂN ĐỐI]”. Áp dụng nguyên tắc này, không chỉ giúp Quý bà con khai thác tối đa hiệu quả của phân bón, an tâm về chất lượng nông sản mà còn đem về một vụ mùa thắng lợi, trọn vẹn.

Bón đúng loại phân:
Bón phân không những phải tính cho nhu cầu của cây mà còn phải tính đến đặc điểm và tính chất của đất. Nếu bón sai loại phân, có thể gây ra những hậu quả xấu cho nông sản và môi trường. 

Bón đúng lúc:
Nhu cầu đối với các chất dinh dưỡng của cây thay đổi tùy theo các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Có thời điểm cây cần đạm hơn kali, lúc thì cây cần kali hơn đạm. Bón đúng lúc cây cần phân mới phát huy được tác dụng.

Bón đúng đối tượng:
Đối tượng tác động của phân bón không chỉ có cây trồng, tập đoàn vi sinh vật đất, mà còn có cả toàn bộ các thành phần cấu thành nên hệ sinh thái nông nghiệp. Chọn đúng cây trên đúng nền đất, có thể mở ra những tiềm năng to lớn trong việc nâng cao hiệu quả của phân bón.

Bón đúng thời tiết, mùa vụ:
- Thời tiết có ảnh hưởng đến chiều hướng tác động và hiệu quả của phân bón. Mưa làm rửa trôi phân bón gây lãng phí lớn. Nắng gắt có thể gây cháy lá, hỏng hoa, quả.
- Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây trồng ở từng vụ có khác nhau, cho nên phản ứng đối với tác động của từng yếu tố dinh dưỡng cũng khác nhau.

Bón đúng cách:
Lựa chọn đúng phương pháp, dạng, thời kỳ bón phân thích hợp cho loại cây trồng, vụ sản xuất, từng loại đất…, vừa tăng năng suất, tăng hiệu quả phân bón, lại phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng cơ sở sản xuất và trình độ của bà con nông dân.

Bón phân cân đối:
- Cây trồng cần các chất dinh dưỡng với lượng và tỷ lệ nhất định. Thiếu một dưỡng chất nào đó, cây sẽ sinh trưởng và phát triển kém, ngay cả khi có dư những chất dinh dưỡng khác.
- Không nên bón phân một chiều hoặc chỉ sử dụng một loại phân mà không chú ý đến việc sử dụng những loại phân khác.

 

22/03/2021
Liên hệ với chúng tôi