I. Thông tin chung về Đoàn Thanh Niên

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (Đoàn TN PVFCCo) là lực lượng xung kích, đi đầu trong các hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh, các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, hoạt động văn hoá, thể thao, an sinh xã hội,… trong toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên.   

Đoàn thanh niên PVFCCo được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, cũng như chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đoàn thanh niên PVFCCo được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau:

-       Ngày 26/03/2004: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 260/BTV-QĐTC về việc thành lập Đoàn cơ sở Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, trực thuộc Đoàn khối Dầu khí tại Tp. Hồ Chí Minh.

-       Ngày 24/12/2008: Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương ra Quyết định số 68/QĐ-ĐTNK về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn DKQGVN) và đổi tên Đoàn cơ sở thành Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

-       Ngày 05/10/2010: Đoàn khối Doanh Nghiệp Trung ương ra quyết định số 174/QĐ/ĐTNK về việc nâng cấp Đoàn cơ sở thành Đoàn tương đương cấp Huyện, lấy tên là Đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

-       Ngày 26/6/2014: Đoàn khối Doanh Nghiệp Trung ương ra quyết định số 214 QĐ/DTNK-TCKT về việc kết thúc thí điểm và công nhận tổ chức Đoàn Cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở.

Đoàn thanh niên PVFCCo đã trải 6 qua kỳ Đại hội:

-       Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí nhiệm kỳ 2004-2005;

-       Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí nhiệm kỳ 2005-2007;

-       Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí nhiệm kỳ 2007-2009;

-       Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí nhiệm kỳ 2009-2012;

-       Đại hội đại biểu Đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí nhiệm kỳ 2012-2017;

-       Đại hội đại biểu Đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Cơ cấu tổ chức

Đoàn TN PVFCCo bao gồm 03 Đoàn cơ sở, 05 Chi đoàn cơ sở và 01 Chi đoàn trực thuộc với địa bàn hoạt động trải dài từ Bắc – Trung – Nam với 646 đoàn viên thanh niên (ĐVTN):

1.        Đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty

2.        Đoàn cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

3.        Đoàn cơ sở Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ

4.        Chi đoàn cơ sở Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

5.        Chi đoàn cơ sở Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung

6.        Chi đoàn cơ sở Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

7.        Chi đoàn cơ sở Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

8.        Chi đoàn cơ sở Chi nhánh TCT tại TP. Hồ Chí Minh

9.        Chi đoàn Ban quản lý Dự án Chuyên ngành Phân bón và Hóa chất Dầu khí

 

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, thành phần Ban chấp hành và Uỷ ban kiểm tra Đoàn TN PVFCCo như sau:

Ban chấp hành gồm 15 đồng chí:

STT

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ Đoàn TCT

1

Vũ Thị Thanh Hương

Đoàn Cơ sở Cơ quan TCT

Bí thư

2

Nguyễn Huỳnh Việt Anh

Đoàn Cơ sở Cơ quan TCT

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra

3

Nguyễn Thị Quế Châu

Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Phó Bí thư

4

Phạm Chí  Trung

Đoàn Cơ sở Cơ quan TCT

UV Ban Thường vụ

5

Lê Hoàng Huy

Chi đoàn Cơ sở Công ty Đông Nam Bộ

UV Ban Thường vụ

6

Đỗ Thị Thanh  Hương

Đoàn Cơ sở Cơ quan TCT

UV BCH

7

Nguyễn Thị Hồng  Nhung

Đoàn Cơ sở Cơ quan TCT

UV BCH

8

Lương Công Tiến

Đoàn Cơ sở  Cty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ

UV BCH

9

Võ Văn Duy

Chi Đoàn Cơ sở Công ty Miền Trung

UV BCH

10

Nguyễn Thị Diễm Phúc

Chi Đoàn Cơ sở Công ty Tây Nam bộ

UV BCH

11

Phùng Thị Thu Quỳnh

Chi Đoàn Cơ sở Chi nhánh Tp. HCM

UV BCH

12

Cổ Kim Dũng

Chi đoàn Ban QLDA Chuyên ngành Phân bón và Hóa chất Dầu khí

UV BCH

13

Phan Thái Sơn

Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

UV BCH

14

Trần Văn Giang

Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

UV BCH

15

Nguyễn Ngọc Mai

Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

UV BCH

 

Uỷ Ban kiểm tra gồm 05 đồng chí:

STT

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ Đoàn TCT

1

Nguyễn Huỳnh Việt Anh

Đoàn Cơ sở  Cơ quan TCT

Chủ nhiệm

2

Lê Minh Trang

Đoàn Cơ sở  Cơ quan TCT

Ủy viên

3

Chung Hoàng Văn

Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thủy

Chi Đoàn Cơ sở Công ty Miền Trung

Ủy viên

5

Vũ Thị Hương Giang

Chi đoàn Ban QLDA Chuyên ngành Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Ủy viên


III. Khẩu hiệu hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Khẩu hiệu hoạt động:“Tuổi trẻ PVFCCo năng động sáng tạo, quyết tâm vượt khó, cống hiến vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí”.

Các chỉ tiêu cơ bản:

1.     100% cán bộ, đoàn viên tham gia tốt Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn;

2.     Giới thiệu được 90 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, trong đó 65 đồng chí được kết nạp vào Đảng;

3.     100% các cơ sở Đoàn triển khai tuyên truyền thực hiện Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn, Tổng Công ty và đơn vị;

4.     Có 60 công trình, phần việc thanh niên do Đoàn viên Đoàn Tổng Công ty và cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện, trong đó phấn đấu thực hiện 02 công trình, phần việc cấp Đoàn Khối, 05 công trình, phần việc cấp Tập đoàn;

5.     Có tối thiểu 300 ý tưởng sáng tạo, sáng kiến và hợp lý hóa sản xuất (về lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh) do ĐVTN là chủ tác giả hoặc đồng tác giả, trong đó 20% được các cấp công nhận;

6.     Tổ chức 20 diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề... Đoàn viên PVFCCo quan tâm về các lĩnh vực gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, Tổng Công ty;

7.     Tổ chức tối thiểu 50 khóa đào tạo nội bộ liên quan đến kỹ năng và chuyên môn do Đoàn viên (Đoàn TCT và cơ sở Đoàn) thực hiện;

8.     100% các cơ sở Đoàn có các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong đó sửa chữa tối thiểu 05 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo;

9.     Hàng năm, 100% cán bộ Đoàn chủ chốt được tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng công tác thanh niên;

10.  Vận động ĐVTN, CBCNV Tổng Công ty và các đơn vị khác tham gia Hiến máu nhân đạo tối thiểu 1.000 đơn vị máu;

11.  Tổ chức tối thiểu 20 chương trình, hoạt động về tuyên truyền, giáo dục, vui chơi cho thanh thiếu nhi;

12.  100% cơ sở Đoàn thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, công tác Đoàn vụ, bao gồm: thu và quản lý đoàn phí; duy trì, quản lý tốt hệ thống sổ sách của Đoàn;

13.  Có tối thiểu 10 chi đoàn cơ sở, chi đoàn đăng ký và xây dựng hiệu quả mô hình ”Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu”;

14.  Phấn đấu 100% các cơ sở Đoàn có hành động bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... tại nơi làm việc và nơi sinh sống; hành động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng;

15. Tham gia 100% các hoạt động do Đoàn cấp trên triển khai.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn thanh niên:

 

 

 

 

 

 

 

 

25/12/2019
Tin liên quan
Liên hệ với chúng tôi