05/08/2020
Tin liên quan
Kỹ sư trẻ trách nhiệm và cầu tiến
06/11/2020
Với phương châm “không cần nhanh, miễn đừng dừng lại”
Nữ kỹ sư đam mê nghiên cứu
21/10/2020
"Nghiên cứu cái mới là niềm đam mê" 
Những
24/09/2020
tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa doanh nghiệp với nông nghiệp, nông dân
Kỹ sư trẻ và nguyên tắc học tập 7 bước
04/09/2020
Nguyên tắc học tập với 7 bước: Biết - hiểu - vận dụng - phân tích - tổng hợp - đánh giá
Liên hệ với chúng tôi