NDH, 21/4

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, HoSE: DPM) công bố doanh thu thuần quý I tăng 8% lên 1.697 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng 26% đạt 339 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 18,2% lên 20%.

Đạm Phú Mỹ cho biết sản lượng hàng bán phana Ure tăng đến 46% so với cùng kỳ giúp doanh thu tăng. Ngoài ra, giá khí là nguyên liệu đầu vào chính của sản phẩm Đạm Phú Mỹ, đã giảm so với cùng kỳ làm cho giá thành sản phẩm của công ty thấp hơn.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp đôi lên 31 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, ngược lại chi phí bán hàng tăng 39 tỷ đồng. Những biến động lớn trên giúp lợi nhuận sau thuế cao gần gấp đôi cùng kỳ đạt 106 tỷ đồng.


Tính đến cuối tháng 3, Đạm Phú Mỹ có quy mô tổng tài sản 11.438 tỷ đồng; trong đó lượng tiền và tiền gửi hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35%. Về nguồn vốn chủ sở hữu, công ty có 3.497 tỷ quỹ đầu tư phát triển, 671 tỷ lợi nhuận chưa phân phối và 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.Năm 2020, công ty ngành phân bón đặt kế hoạch doanh thu 9.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 513 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 9,8% so với thực hiện năm 2019.Với kết quả vừa đạt được, công ty hoàn thành 25% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Đạm Phú Mỹ cũng như nhiều doanh nghiệp ngành phân bón khác đang gặp nhiều thách thức trong điều kiện dịch bệnh nghiêm trọng, kéo dài cũng như hạn hán, hạn mặn khắc nghiệt ở các tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Ngược lại, doanh nghiệp được giới đầu tư kỳ vọng hưởng lợi từ giá dầu giảm sâu và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, được coi là trụ đỡ khi nền kinh tế khó khăn.

22/04/2020
Tin liên quan
Đảng bộ PVFCCo nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh nội lực để thành công
29/05/2020
Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị
Đảng bộ PVFCCo Nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh nội lực để thành công
28/05/2020
Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị
Năm 2020, PVFCCo khởi đầu giai đoạn mới
06/05/2020
PVFCCo kết thúc năm 2019 cơ bản thành công, vượt qua nhiều thách thức 
Dấu ấn trí tuệ của người lao động PVFCCo
06/05/2020
Người ta hay nói, trí tuệ sẽ được soi sáng bởi một trái tim nồng nàn
Lợi nhuận quý 1 của Đạm Phú Mỹ tăng gấp đôi cùng kỳ lên 105 tỷ đồng
21/04/2020
Nhờ giá khí đầu vào giảm và sản lượng hàng bán Ure ĐPM tăng mạnh
Liên hệ với chúng tôi