Tên giao dịch
Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP
Mã giao dịch
DPM
Vốn điều lệ 2018
3.914 Tỷ đồng
Số lượng CP niêm yết 2018
391,400,000 cổ phiếu
Thấu hiểu địa phương – viễn tường thế giới
Với các nguồn lực đã tích lũy cùng khát vọng không ngừng vươn lên, sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của tập thể người lao động, sự quan tâm đồng hành, ủng hộ của các cổ đông và khách hàng, Tổng công ty chắc chắn sẽ tiếp tục truyền thống vinh quang của mình, vững vàng tiến lên phía trước với một Bước tiến mới – Hành trình mới.

Ông. Nguyễn Tiến Vinh

Chủ tịch hội đồng quản trị PVFCCo

Giá trị tạo nên thương hiệu PVFCCo
Chất lượng quốc tế
Công nghệ hàng đầu
Hệ thống bền lâu
Môi trường thân thiện
Cho mùa bội thu
Mang đến cho bạn những chia sẻ cũng như kinh nghiệm thực tiễn về nông nghiệp, chăm sóc cây trồng, sử dụng phân bón hiệu quả.
Sứ mệnh
Sản xuất, cung ứng nguồn phân bón và hóa chất phong phú, đáng tin cậy với giá cả hợp lý và điều kiện tốt nhất cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp và kinh tế đất nước.
Top 40
Thương hiệu giá trị nhất
Việt Nam
Giải thưởng
  • Top 3 quản trị công ty khu vực ASEAN.
  • Top 10 doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
  • Top 50 công ti niêm yết tốt nhất.
  • Huân chương lao động hạng nhất.
Tin tức mới nhất +
Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi