slide

Hội Cựu chiến binh PVFCCo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019

10/12/2019

Sáng ngày 09/12/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Hội CCB PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019.

Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo Tổng Công ty có sự tham dự đ/c Lê Văn Quốc Việt – UV BTV, PhóTGĐ TCT; về phía Hội CCB có đ/c Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch Hội CCB TCT và các đại biểu là UV BCH hội CCB của TCT.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch Hội CCB TCT trình bày dự thảo báo cáo của Hội CCB Tổng công ty trong năm 2019 và dự thảo Phương hướng nhiệm vụ  năm 2020. Trong Hội nghị, các Đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như: Mạnh dạn đăng ký ý tưởng/sáng kiến trong Hội viên; lồng ghép hoạt động Hội nghị, Hội thảo, đào tạo với chương trình về nguồn; hoạt động của Hội gắn liền với nhiệm vụ chính trị của TCT và sát với thực tế SXKD của đơn vị…

Đ/c Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch Hội CCB PVFCCo báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lê Văn Quốc Việt đã thay mặt Đảng ủy/Lãnh đạo Tổng Công ty biểu dương sự nỗ lực của tất cả các hội viên trong năm 2019 đồng thời đánh giá cao vai trò của các đ/c trong BCH đã “Đoàn kết – Bản lĩnh – Kỷ luật – Tiết kiệm – Hiệu quả” góp phần khắc phục những khó khăn thách thức của TCT. Đ/c cũng yêu cầu Hội CCB cần phát huy những thành tích đã đạt được và nhận định các khó khăn của TCT trong những năm tiếp theo: nguồn khí, giá khí, công tác tái cấu trúc, đặc biệt trong năm 2020 diễn ra các sự kiện như: Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 10 năm thành lập Hội CCB TCT…do đó các hoạt động của Hội CCB TCT phải bám sát nhiệm vụ chính trị của TCT, tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng bộ TCT... Về công tác chính trị tư tưởng các hội viên cần lưu ý cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời và chính thống; Trong quản lý sản xuất có nhiều sáng kiến, xem xét chọn việc khó, tập hợp theo nhóm hội viên, CB CNV có năng lực như nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm…

Đ/c Lê Văn Quốc Việt phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt BCH Hội CCB TCT, đ/c Nguyễn Đình Hùng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TCT, Hội CCB sẽ cụ thể hóa trong chương trình hành động trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong chương trình của Hội nghị, BCH Hội CCB TCT cũng đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ Lãnh đạo quản lý năm 2019 theo Hướng dẫn số 879-HD/ĐU ngày 25/11/2019.