slide

Chi bộ Khối Đầu tư tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Chiều ngày 21/8/2017, tại trụ sở Tổng công ty, Chi bộ Khối Đầu tư thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

22/08/2017

Chi bộ Khối Văn phòng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Chiều ngày 11/8/2017, tại trụ sở Tổng công ty, Chi bộ Khối Văn phòng thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

11/08/2017

Đoàn cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ giao lưu thăm hỏi và tặng quà cho các chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 162

Nhân kỷ niệm 53 năm chiến thắng trận đầu tiên của Hải quân Việt Nam trong sự kiện Vịnh Bắc Bộ 5/8/1964 - 5/8/2017, Đoàn cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã tổ chức giao lưu thăm hỏi và tặng quà cho các chiến sỹ Hải quân thuộc Lữ đoàn 162 – là đơn vị kết nghĩa với Nhà máy.

11/08/2017

Chi bộ Khối Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Chiều ngày 10/8/2017, tại trụ sở Tổng công ty, Chi bộ Khối Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

11/08/2017

Chi bộ Khối Quản trị tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Chiều ngày 09/8/2017, tại trụ sở Tổng công ty, Chi bộ Khối Quản trị thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

09/08/2017