slide

Công đoàn PVFCCo tổng kết và trao giải chương trình Chạy bộ vì cộng đồng PVFCCoRun 2018

Vào ngày 22/11/2018, tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải chương trình chạy bộ vì cộng đồng - PVFCCoRun 2018.

26/11/2018

Sôi nổi, hào hứng giải thể thao khối Văn phòng TCT mở rộng 2018

Sáng ngày 4/8/2018, Ban chấp hành Công đoàn khối Văn phòng TCT đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên cơ quan, tổ chức giải thể thao khối Văn phòng mở rộng cho CBCNV khối Văn phòng TCT và các đơn vị thành viên trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh.

07/08/2018

Sôi nổi và ý nghĩa chương trình vui hè 2018

Trong 2 ngày 02 và 03/6/2018, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức chương trình vui hè 2018 với sự tham gia của gần 500 các em là con CBCNV tuổi thuộc Cơ quan Tổng Công ty, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Chi nhánh TCT tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban QLDA chuyên ngành PB&HCDK và Công ty PB&HCDK Đông Nam Bộ.

05/06/2018