slide

NPK Phú Mỹ

Hiện nay, PVFCCo có các loại sản phẩm phân bón NPK với những công thức khác nhau, phù hợp với từng loại cây và giai đoạn phát triển của cây trồng. NPK Phú Mỹ là dạng NPK "một hạt - một màu", hàm lượng dinh dưỡng cao, chất lượng sản phẩm tốt và luôn ổn định. NPK Phú Mỹ  kích thước hạt phân đồng đều, dễ bảo quản, ít hút ẩm, thời gian sử dụng kéo dài.

 

NPK Phú Mỹ 16-16-8 + 13S + TE: bổ sung TE, thích hợp cho mọi loại cây trồng


NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE:

NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE:

 

NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE:

 

NPK Phú Mỹ 20-10-10 +TE:

 

 

NPK Phú Mỹ 12-10-9 + 10S +TE:

 


NPK Phú Mỹ 15-15-15:

NPK Phú Mỹ 10-26-26: