slide

PVFCCo trao học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015 – 2016 tại khu vực Tây Nam Bộ

Sáng ngày 28/12/2015, tại trường Đại học Cần Thơ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã tổ chức Lễ trao học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015 – 2016 cho các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại khu vực Tây Nam Bộ.

28/12/2015

Danh sách sinh viên nhận học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên nhận học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015-2016

21/12/2015

Hơn 200 sinh viên xuất sắc khu vực Đông Nam Bộ nhận học bổng Đạm Phú Mỹ

Ngày 25/12/2014 tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã tổ chức Lễ trao học bổng Đạm Phú Mỹ cho các em học sinh, sinh viên xuất sắc tại khu vực Đông Nam Bộ.

26/12/2014