slide

Tin tức

PVFCCo tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại nơi làm việc

tong quan

Vào ngày 22/3/2017 tại trụ sở TCT, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) đã khai giảng các lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động tại nơi làm việc (thuộc đối tượng nhóm 4) theo NĐ 44/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ....