slide

Tin tức

Sôi nổi và ý nghĩa chương trình vui hè 2018

tong quan

Trong 2 ngày 02 và 03/6/2018, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức chương trình vui hè 2018 với sự tham gia của gần 500 các em là con CBCNV tuổi thuộc Cơ quan Tổng Công ty, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Chi nhánh TCT tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban QLDA chuyên ngành PB&HCDK và Công ty PB&HCDK Đông Nam Bộ....