slide

Tin tức

Chi bộ Khối Đầu tư tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

tong quan

Chiều ngày 21/8/2017, tại trụ sở Tổng công ty, Chi bộ Khối Đầu tư thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020....