slide

Tin tức

Sôi nổi, hào hứng giải thể thao khối Văn phòng TCT mở rộng 2018

tong quan

Sáng ngày 4/8/2018, Ban chấp hành Công đoàn khối Văn phòng TCT đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên cơ quan, tổ chức giải thể thao khối Văn phòng mở rộng cho CBCNV khối Văn phòng TCT và các đơn vị thành viên trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh....