slide

Tin tức

Công đoàn PVFCCo tổng kết và trao giải chương trình Chạy bộ vì cộng đồng PVFCCoRun 2018

tong quan

Vào ngày 22/11/2018, tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải chương trình chạy bộ vì cộng đồng - PVFCCoRun 2018....