slide

Tin tức

Hội Cựu chiến binh PVFCCo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019

tong quan

Sáng ngày 09/12/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Hội CCB PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019....