slide

Tin tức

Đoàn thanh niên PVFCCo: Nặng tình với ruộng đồng

tong quan

Thế hệ trẻ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có rất ít người học chuyên ngành nông nghiệp nhưng trong quá trình làm việc ở môi trường về sản xuất, kinh doanh phân bón như PVFCCo, họ đã dần trở nên nặng tình với nông dân, với ruộng đồng lúc nào không hay hay!...