slide

Tin tức

Trao tặng Nhà Đại Đoàn Kết tại tỉnh Đồng Tháp

tong quan

Thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2018-2019 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), ngày 19/04/2019 tại tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã đại diện TCT thực hiện buổi lễ trao tặng “Nhà Đại Đoàn kết" tại Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương....