slide

Tin tức

Tâm sự của một cán bộ hưu trí

tong quan

Cuộc sống luôn vận động theo đúng quy luật tự nhiên và không ai trong chúng ta không nằm ngoài quy luật vận động đó. Đến nay tôi đã tròn 60 tuổi, tuổi xế chiều của một đời người, tuổi cần được nghỉ ngơi....