slide

Hội đồng quản trị

HĐQT gồm những thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT

 

2.  Ông Lê Cự TânỦy viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT

4. Ông  Lê Minh Hồng- Ủy viên HĐQT


5.Ông Louis T.Nguyen - Ủy viên HĐQT

6.Ông Dương Trí Hội - Ủy viên HĐQT