slide

Giới thiệu

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 02/2003/QĐ-VPCP ngày 28/03/2003 của Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 19/01/2004. Từ ngày 31/8/2007, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức chuyển đổi trở thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí và vận hành theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 05/11/2007, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, với mã chứng khoán DPM. Tại đại hội đồng cổ đông năm 2008 ngày 5/4/2008, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ- PVFCCo) đã thống nhất chuyển công ty này thành Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Ngày 15/05/2008, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (Tên viết bằng Tiếng Anh là PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation và tên viết tắt là PVFCCo) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/05/2008.

Vốn điều lệ: 3.914.000.000.000 đồng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chiếm gần 60% vốn tại PVFCCo.

Nguồn nhân lực:

Hiện nay tổng số người lao động tại PVFCCo là khoảng 1.600 người. Lực lượng lao động của công ty tương đối trẻ, đầy nhiệt huyết, quyết tâm cao, được đào tạo bài bản về vận hành và quản lý sản xuất nhà máy phân bón và hóa chất. 

Ngoài việc ổn định và không ngừng cải tiến cơ cấu tổ chức, Tổng công ty luôn chú trọng công tác đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ cho người lao động. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cải thiện thu nhập cho người lao động luôn được TCT coi là vấn đề then chốt để phát triển nguồn nhân lực.

Qua quá trình đào tạo, phát triển, đội ngũ nhân lực của TCT đã đạt được những bước tiến rất đáng kể, tích lũy nhiều kinh nghiệm và phát huy năng lực sáng tạo. Với nguồn nhân lực này, tiềm năng nghiên cứu, phát triển đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh mới để để phát triển TCT là rất lớn và là yếu tố rất quan trọng.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất, kinh doanh phân bón, các sản phẩm hóa chất phục vụ ngành Dầu khí, nông nghiệp...

  • Các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh);

  • Sản xuất và kinh doanh điện;

  • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, PVFCCo còn có hệ thống kho bãi trải dài từ Bắc đến Nam, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về phân bón đúng thời điểm, vụ mùa:


  • Số lượng cổ phiếu phát hành : 391.400.000 cổ phiếu

  • Số cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2017: 65.740 cổ phần

  • Số cổ phần đang lưu hành: 391.334.260 cổ phần

  • Số lượng cổ phiếu của cổ đông là cá nhân, tổ chức nắm giữ:  

  • Những cột mốc quan trọng của PVFCCo:

- Ngày 12/03/2001

- Ngày 28/03/2003

: Khởi công xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

: Thành lập Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (Quyết định số 02/2003/QĐ-VPCP của Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP).

- Ngày 19/01/2004

: Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức đi vào hoạt động.

- Ngày 21/09/2004

: Tổ hợp nhà thầu Technip – Samsung bàn giao Nhà máy Đạm Phú Mỹ cho Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Quý IV/2004

: Lô hàng Đạm Phú Mỹ đầu tiên được đưa ra thị trường.

- Ngày 15/12/2004

: Lễ khánh thành Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

- Ngày 31/08/2007

: Chuyển thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Ngày 05/11/2007

: Cổ phiếu của PVFCCo (mã chứng khoán: DPM) chính thức được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Tp. HCM. 

- Ngày 15/05/2008

: Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (Tên viết bằng Tiếng Anh là Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation và tên viết tắt là PVFCCo).

- Tháng 04/2010

: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng 4 triệu tấn.

- Tháng 08/2011

: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng 5 triệu tấn.

- Tháng 10/2012

: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt mốc sản lượng 6 triệu tấn.

- Ngày 26/03/2013

: PVFCCo và Nhà máy Đạm Phú Mỹ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

- Ngày 28/03/2013

: PVFCCo tròn 10 tuổi.

- Ngày 20/12/2013

: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng 7 triệu tấn.

- Ngày 28/03/2014

: PVFCCo tròn 11 tuổi.

- Tháng 02/2015

: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng 8 triệu tấn.

- Quý III/2015

:  Khởi công tổ hợp dự án NH3 (nâng công suất) -NPK Phú Mỹ.

- Ngày 28/03/2016

: PVFCCo tròn 13 tuổi.

- Ngày 06/05/2016

: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng 9 triệu tấn.

- Ngày 28/03/2017

: PVFCCo tròn 14 tuổi.

- Ngày 15/07/2017

: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng 10 triệu tấn.

- Ngày 28/03/2018

: PVFCCo tròn 15 tuổi.

- Quý I/2018

:Vận hành Nhà máy NPK Phú Mỹ công nghệ hóa học và Xưởng NH3 (mở rộng), đưa sản phẩm ra thị trường.

- Ngày 28/3/2019

: PVFCCo tròn 16 tuổi