slide

Chiến lược phát triển và các dự án đầu tư

Với mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu về phân bón và hoá chất chuyên dụng tại Việt nam và khu vực, PVFCCo đã và đang thực hiện các dự án đầu tư như sau:

+ Triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Tổ hợp dự án nâng công suất xưởng NH3 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ (90.000 tấn/năm) và sản xuất NPK công nghệ hoá học (250.000 tấn/năm), dự kiến hoàn thành năm 2017.

+ Triển khai đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động tổ hợp Nhà máy Amoniac (450.000 tấn/năm) và Nitrat Amon (200.000 tấn/năm).

+ Triển khai đầu tư xây dựng xưởng sản xuất nước Oxy già công suất 30.000 tấn/năm.

+ Triển khai nghiên cứu, đầu tư các dự án khâu sau về hoá chất dầu khí như PP, PS....với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Thông tin chi tiết về Tổ hợp dự án nâng công suất xưởng NH3 và nhà máy NPK Phú Mỹ:

- Tổng mức đầu tư: 4.987,2 tỷ đồng.

- Địa điểm và diện tích sử dụng đất: 15,1 ha (tính cả phần khu đất Xưởng NH3 hiện hữu), trong khuôn viên Nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT.

- Công suất - công nghệ NH3: Sử dụng công nghệ của Haldor Topsoe (Đan Mạch), nâng công suất Xưởng NH3 hiện hữu thêm 90.000 tấn/năm (từ 450.000 tấn/năm lên 540.000 tấn/năm).

- Công suất - công nghệ Nhà máy NPK Phú Mỹ: Sử dụng công nghệ hoá học của Incro (Tây Ban Nha) là công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Công suất của nhà máy là 250.000 tấn NPK Phú Mỹ/năm, chất lượng cao, có bổ sung trung vi lượng (TE), đa dạng công thức, đầy đủ dinh dưỡng cho từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng và từng vùng thổ nhưỡng.

- Nhà thầu: Liên danh các Nhà thầu: Tập đoàn Technip (Italy) - ThyssenKrupp (Đức) - TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

- Thời gian ký Hợp đồng EPC và khởi công xây dựng: năm 2015.

- Thời gian vận hành thương mại: năm 2017.