slide

Các danh hiệu - giải thưởng đã đạt được

 

Danh hiệu "Top 3 quản trị 

công ty khu vực ASEAN"

Huân chương lao động Hạng nhất

 Top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Vietnam bình chọn

Top 10 DN thực hiện tốt

trách nhiệm xã hội


Những danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu:
- Huân chương lao động hạng Nhất cho PVFCCo và Nhà máy Đạm Phú Mỹ: năm 2013
- Huân chương lao động hạng Nhì cho PVFCCo và Nhà máy Đạm Phú Mỹ: năm 2009;

- Huân chương lao động hạng Ba cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ: năm 2008
- Top 20 đơn vị đạt Danh hiệu “100 Tổ chức Đảng tiêu biểu trong Doanh nghiệp”: năm 2011
- Cúp vàng Chất lượng Xây dựng Việt nam cho công trình Nhà máy Đạm Phú Mỹ: năm 2010
- Top 10 Thương hiệu Việt nam - Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt: năm 2009, năm 2011, năm 2013.
- Top 10 Doanh nghiệp thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt: năm 2011, năm 2013
- Giải Nhất, Giải Vàng Báo cáo Thường niên liên tục các năm
- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục từ 2004-2018

- Danh hiệu "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu" năm 2013- 2014-2015-2016

- Top 3 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn, liên tiếp 04 năm 2013-2014-2015-2016

- "Thương hiệu Quốc gia" năm 2014-2016

- Top 5 doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất do nhà đầu tư bình chọn 

- Top 3 "Quản trị công ty khu vực ASEAN" - 2015

- Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016-2017-2018