slide

Nhà máy Đạm Phú Mỹ thông báo tuyển dụng nhân sự

Hạn chót nhận hồ sơ: 14/08/2012 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP Nhà máy Đạm Phú Mỹ...