slide

Thông báo tuyển dụng của công ty CP phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung

Hạn chót nhận hồ sơ : 30/07/2012

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP
Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
-------------------------

Thông báo tuyển dụng

Chi tiết download tạiđây.

Mẫu thông tin ứng viên download tại đây