slide

PVFCCo tuyển dụng nhân sự

Thời gian nhận hồ sơ từ 23/10/2015 đến 31/10/2015

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phần mềm ứng dụng doanh nghiệp

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/04/2014 đến hết ngày 05/05/2014.

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Ban phân bón

Hạn chót nhận hồ sơ: 31/05/2011 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở các vị trí sau...

Thông báo tuyển dụng của công ty CP quản lí và phát triển dầu khí miền Nam

Hạn chót nhận hồ sơ: 28/03/2012 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam -------------------- Thông báo tuyển dụng...

Thông báo tuyển dụng của công ty CP phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung

Hạn chót nhận hồ sơ: 30/07/2012 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung...