slide

Công đoàn

Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Công đoàn PVFCCo) tiền thân là Công đoàn Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập ngày 26/4/2004 theo Quyết định số 184/QĐ-CĐDK của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hội cựu chiến binh

Hội CCB Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) được thành lập ngày 08/04/2010...

Đoàn thanh niên

Ngày 26/03/2004 Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 260/BTV-QĐTC về việc thành lập Đoàn cơ sở Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, trực thuộc Đoàn khối dầu khí tại TP.HCM.