slide

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 04/4/2017 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

07/04/2017

PVFCCo Central tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Vừa qua, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

PVFCCo Central tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 18/3/2017, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng và kho Công ty tại Quy Nhơn

29/03/2017

PVFCCo trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ Sản xuất

Ngày 09/01/2017, được sự ủy quyền của BLĐ TCT, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã trao quyết định công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Trí Thiện – Phó phòng CNSX giữ chức Trưởng Phòng CNSX.

09/01/2017

Các đơn vị thành viên của PVFCCo tổ chức "Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2016, triển khai kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2017"

Từ ngày 9/12/2016 tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã lần lượt tổ chức các "Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2016, triển khai Kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2017"

16/12/2016