slide

PVFCCo SW tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 12/04/2017 tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW - mã chứng khoán PSW) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

PVFCCo SE tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chiều ngày 10/04/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – mã chứng khoán PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 04/4/2017 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

07/04/2017

PVFCCo Central tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Vừa qua, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

PVFCCo Central tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 18/3/2017, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng và kho Công ty tại Quy Nhơn

29/03/2017