slide

PVFCCo SE giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu quả tại tỉnh Tây Ninh

  Sáng ngày 7/11/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông (TTKN) tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi “Hội thảo giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu quả” cho hơn 100 bà con nông dân, đại lý phân bón trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

08/11/2012

PVFCCo SE giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu quả tại Tây Ninh và Long An

  PVFCCo SE) đã phối hợp cùng Trung Tâm Khuyến Nông (TTKN) hai tỉnh Tây Ninh và Long An tổ chức 2 cuộc hội thảo “Giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu quả” cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

07/11/2012

Chi trả tiền Bảo hiểm An Nông Việt tại Thanh Hóa

  Ngày 02/11, Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hoá phối hợp với Công ty CP Phân bón & Hóa chất Dầu khí Miền Bắc và lãnh đạo địa phương 2 xã Xuân Lập và Xuân Giang- huyện Thọ Xuân triển khai chi trả tiền bảo hiểm theo chương trình Bảo Hiểm An Nông Việt cho14 hộ gia đình bị thiệt hại bởi ảnh hưởng của đợt mưa lũ đầu tháng 9/2012 trên địa bàn 2 xã với tổng số tiền bồi thường là 7.215.000 đồng

05/11/2012