slide

PVFCCO SW tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch và hội nghị Người lao động năm 2013 và Họp mặt tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012”

Chiều ngày 12/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Triển khai kế hoạch và hội nghị Người lao động năm 2013”.

14/12/2012

PVFCCo North phối hợp chức Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Ninh Bình”

Với mục tiêu xây dựng môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất và kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh, ngày 12/12/2012, Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Ninh Bình” tại TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

14/12/2012

PVFCCo SW: Hội thảo “Hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả” tại Trà Vinh

Trong 02 ngày 05-06/12/2012 Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tiếp tục kết hợp với các Đại lý thực hiện hội thảo hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả tại 02 huyện Cầu Kè và Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh.

06/12/2012

PVFCCo SW tổ chức hai cuộc hội thảo “Hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả” tại Bạc Liêu

Nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác bán hàng trong tháng cuối năm, trong hai ngày 3 và 4/12, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã phối hợp với hệ thống Đại lý cấp 2 trong khu vực tổ chức hai cuộc Hội thảo “Hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả” tại huyện Hòa Bình và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.  

05/12/2012

PVFCCo SW tham dự lễ ra mắt dự án “Cánh đồng mẫu nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo”

Sáng ngày 04/12/2012 tại xã Trường Long Tây,huyện Châu Thành A, tỉnh Hâu Giang đã diễn ra lễ ra mắt dự án “Cánh Đồng Mẫu nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo”.

04/12/2012