slide

TCBC: PVFCCo SE giãn tiết độ niêm yết cổ phiếu PSE

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE - mã chứng khoán PSE) thông báo quyết định giãn tiến độ niêm yết cổ phiếu PSE trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đến khi thị trường có những dấu hiệu

14/12/2012

PVFCCo SW tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch và hội nghị Người lao động năm 2013 và Họp mặt tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012”

Chiều ngày 12/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Triển khai kế hoạch và hội nghị Người lao động năm 2013...

14/12/2012

TCBC: PVFCCo SE giãn tiết độ niêm yết cổ phiếu PSE

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE - mã chứng khoán PSE) thông báo quyết định giãn tiến độ niêm yết cổ phiếu PSE trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đến khi thị trường có những dấu hiệu tích cực hơn.

14/12/2012

PVFCCO SW tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch và hội nghị Người lao động năm 2013 và Họp mặt tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012”

Chiều ngày 12/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Triển khai kế hoạch và hội nghị Người lao động năm 2013”.

14/12/2012

PVFCCo North phối hợp chức Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Ninh Bình”

Với mục tiêu xây dựng môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất và kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh, ngày 12/12/2012, Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Ninh Bình” tại TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

14/12/2012