slide

PVFCCo Central tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch Công tác và hội nghị Người lao động năm 2013”

Sáng hôm nay (17/12/2012), Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch Công tác và hội nghị Người lao động năm 2013...

17/12/2012

PVFCCo SW vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012

Theo bảng xếp hạng VNR 500 – TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được công bố sáng ngày 11/12/2012, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã được vinh danh trong TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500

17/12/2012

TCBC: PVFCCo SE giãn tiết độ niêm yết cổ phiếu PSE

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE - mã chứng khoán PSE) thông báo quyết định giãn tiến độ niêm yết cổ phiếu PSE trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đến khi thị trường có những dấu hiệu

14/12/2012

PVFCCo SW tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch và hội nghị Người lao động năm 2013 và Họp mặt tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012”

Chiều ngày 12/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Triển khai kế hoạch và hội nghị Người lao động năm 2013...

14/12/2012

TCBC: PVFCCo SE giãn tiết độ niêm yết cổ phiếu PSE

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE - mã chứng khoán PSE) thông báo quyết định giãn tiến độ niêm yết cổ phiếu PSE trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đến khi thị trường có những dấu hiệu tích cực hơn.

14/12/2012