slide

PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD năm 2012, kế hoạch công tác năm 2013 và Hội nghị Người lao động năm 2013”

Ngày 18/12/2012, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD năm 2012, kế hoạch công tác năm 2013 và Hội nghị Người lao động năm 2013”.

19/12/2012

PVFCCo SE tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, hoạt động SXKD năm 2012, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và Hội nghị Người lao động năm 2013

Hội nghị tổng kết công tác đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và Hội nghị Người lao động năm 2013 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) được tổ chức vào chiều ngày hôm nay (18/12/2012), tại Hội trường Tòa nhà PVFCCo, TP.HCM.

18/12/2012

PVFCCo Central tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch Công tác và hội nghị Người lao động năm 2013”

Sáng hôm nay (17/12/2012), Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch Công tác và hội nghị Người lao động năm 2013&r

17/12/2012

PVFCCo Central tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch Công tác và hội nghị Người lao động năm 2013”

Sáng hôm nay (17/12/2012), Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Triển khai kế hoạch Công tác và hội nghị Người lao động năm 2013...

17/12/2012

PVFCCo SW vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012

Theo bảng xếp hạng VNR 500 – TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được công bố sáng ngày 11/12/2012, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã được vinh danh trong TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500

17/12/2012