slide

PVFCCo Central diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018

Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, chiều ngày 17/7/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) phối hợp cùng Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Định tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng, kho Nhơn Bình (Quy Nhơn).

19/07/2018

PVFCCo North tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – Phiên họp thường niên 2018

Vào ngày 23/4/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North - MCK: PMB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018.

25/04/2018

PVFCCo Central tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018

Chiều ngày 19/4/2018, tại TP.Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018.

22/04/2018

PVFCCo SE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018

Chiều ngày 16/04/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – mã chứng khoán PSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018.

18/04/2018

PVFCCo SW tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018

Ngày 12/04/2018 tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCo SW- mã chứng khoán PSW) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018.

13/04/2018