slide

Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, phân bón và bảo vệ kiểm dịch thực vật

Ngày 20/09/2016, tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang, PVFCCo-SW đã ph tổ chức “Hội thảo tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, phân bón và bảo vệ kiểm dịch thực vật” cho các cán bộ Nông nghiệp và Đại lý/Cửa hàng trong khu vực.

22/09/2016

Đoàn cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho con CBCNV

Trong 2 ngày 10 và 11/9/2016, Đoàn cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2016 cho hơn 1000 con em CBCNV tại hai khu vực thị trấn Phú Mỹ và Thành phố Vũng Tàu.

14/09/2016

PVFCCo Central tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão năm 2016

Sáng ngày 27/8/2016, tại Văn phòng, kho Nhơn Bình, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt năm 2016 với sự tham gia của Ban chỉ huy Ứng cứu tình huống khẩn cấp (BCH ƯCTHKC) và lực lượng ƯCTHKC tại chỗ của Công ty.

30/08/2016

PVFCCo SW tổ chức chương trình Tri ân khách hàng 2016

Từ ngày 21/08 đến ngày 25/08/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã tổ chức thành công chương trình Tri ân khách hàng tại Bình Thuận – Ninh Thuận – Khánh Hòa cho các khách hàng tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác tiêu thụ sản phẩm phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là DAP Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ trong vụ Đông Xuân và Hè Thu 2016.

30/08/2016

PVFCCo SW tổ chức hội thảo “Định hướng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 18/08/2016 tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã tổ chức buổi hội thảo: “Định hướng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

22/08/2016