slide

PVFCCo Central tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão năm 2016

Sáng ngày 27/8/2016, tại Văn phòng, kho Nhơn Bình, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt năm 2016 với sự tham gia của Ban chỉ huy Ứng cứu tình huống khẩn cấp (BCH ƯCTHKC) và lực lượng ƯCTHKC tại chỗ của Công ty.

30/08/2016

PVFCCo SW tổ chức chương trình Tri ân khách hàng 2016

Từ ngày 21/08 đến ngày 25/08/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã tổ chức thành công chương trình Tri ân khách hàng tại Bình Thuận – Ninh Thuận – Khánh Hòa cho các khách hàng tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác tiêu thụ sản phẩm phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là DAP Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ trong vụ Đông Xuân và Hè Thu 2016.

30/08/2016

PVFCCo SW tổ chức hội thảo “Định hướng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 18/08/2016 tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã tổ chức buổi hội thảo: “Định hướng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

22/08/2016

PVFCCo SW khởi động cuộc thi ý tưởng kinh doanh với chủ đề: “Bạn sáng tạo – Chúng ta thành công”

Vào ngày 19/8/2016, BLĐ Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã phát động cuộc thi ý tưởng kinh doanh với chủ đề: “Bạn sáng tạo – Chúng ta thành công”.

22/08/2016

PVFCCo SW đồng hành Hội thảo quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ hai

Từ ngày 11 – 12/08/20016,tạiTP Cần Thơ, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam(VAAS) thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT)tổ chức Hội thảo Quốc gia về Khoa học cây trồng lần thứ hai với chủ đề “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

12/08/2016