slide

PVFCCo North tổ chức “Hội nghị sơ kết kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch bán hàng năm 2017”

Từ ngày 20 - 22/10/2016, tại Quảng Nam, Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công “Hội nghị sơ kết kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch bán hàng năm 2017”.

25/10/2016

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh phân bón vô cơ

Ngày 11/10/2016, tại TP Sóc Trăng, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh phân bón vô cơ”.

13/10/2016

Chương trình Teambuilding PVFCCo North 2016: “Việc tận tâm, vui tới tầm”

Từ ngày 08/10/2016 đến ngày 09/10/2016 tại Thanh Hóa, công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCo North) đã tổ chức chương trình Teambuilding với chủ đề “Việc tận tâm, vui tới tầm” với sự tham dự của toàn thể CBNV công ty.

11/10/2016

Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, phân bón và bảo vệ kiểm dịch thực vật

Ngày 20/09/2016, tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang, PVFCCo-SW đã ph tổ chức “Hội thảo tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, phân bón và bảo vệ kiểm dịch thực vật” cho các cán bộ Nông nghiệp và Đại lý/Cửa hàng trong khu vực.

22/09/2016