slide

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh phân bón vô cơ

Ngày 11/10/2016, tại TP Sóc Trăng, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh phân bón vô cơ”.

13/10/2016

Chương trình Teambuilding PVFCCo North 2016: “Việc tận tâm, vui tới tầm”

Từ ngày 08/10/2016 đến ngày 09/10/2016 tại Thanh Hóa, công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCo North) đã tổ chức chương trình Teambuilding với chủ đề “Việc tận tâm, vui tới tầm” với sự tham dự của toàn thể CBNV công ty.

11/10/2016

Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, phân bón và bảo vệ kiểm dịch thực vật

Ngày 20/09/2016, tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang, PVFCCo-SW đã ph tổ chức “Hội thảo tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, phân bón và bảo vệ kiểm dịch thực vật” cho các cán bộ Nông nghiệp và Đại lý/Cửa hàng trong khu vực.

22/09/2016

Đoàn cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho con CBCNV

Trong 2 ngày 10 và 11/9/2016, Đoàn cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2016 cho hơn 1000 con em CBCNV tại hai khu vực thị trấn Phú Mỹ và Thành phố Vũng Tàu.

14/09/2016