slide

PVFCCo SW khởi động cuộc thi ý tưởng kinh doanh với chủ đề: “Bạn sáng tạo – Chúng ta thành công”

22/08/2016

 Vào ngày 19/8/2016, BLĐ Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) đã phát động cuộc thi ý tưởng kinh doanh với chủ đề: “Bạn sáng tạo – Chúng ta thành công”. 

 Cuộc thi được diễn ra từ ngày 19/08/2016 đến ngày 01/12/2016. Vòng chung khảo, công bố kết quả và trao giải dự kiến từ 20/12/2016 – 31/12/2016.Sản phẩm dự thi là các ý tưởng kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty. Ý tưởng dự thi bao gồm mọi ý tưởng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Các đề án, mô hình đầu tư thuộc lĩnh vực phân bón, hóa chất, nông dược, nông nghiệp, hệ thống nhận diện thương hiệu, hệ thống phân phối, marketing, chăm sóc khách hàng…. Ý tưởng dự thi được BTC nêu rõ phải là những ý tưởng chưa tham gia dự thi ở bất kỳ cuộc thi nào của Tổng công ty/Công ty, chưa được xem xét đánh giá và nhận bất kỳ giải thưởng, khen thưởng bằng tiền hoặc bằng hiện vật nào. Điều kiện đưa ra cho các ý tưởng là phải hợp lý với tình hình thực tế, không trùng lắp với những ý tưởng, sáng kiến đã được Tổng công ty/Công ty đăng ký  áp dụng trước đây.

 Đối tượng tham gia dự thi là các Tổ chức, nhóm cá nhân hoặc cá nhân thuộc PVFCCo SW (Trừ các thành viên có tên trong Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo cuộc thi).

 Giải thưởng cuộc thi cụ thể: Cho tập thể (nhóm tác giả từ 3 - 5 cá nhân): 01 giải nhất  trị giá 15 triệu đồng, 02 giải nhì mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, 03 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Cho cá nhân: 01 giải nhất trị giá 9 triệu đồng, 02 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 03 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1.5 triệu đồng.

 Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn sẽ nhận được những ý tưởng kinh doanh đột phá từ cán bộ nhân viên – người lao động tại đơn vị, mỗi ý tưởng kinh doanh sáng tạo sẽ làm nền tảng để tác giả/nhóm tác giả thành công cùng với PVFCCo SW.