slide

PVFCCo SE tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/04/2017

 Chiều ngày 10/04/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – mã chứng khoán PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

            Tham dự phiên họp, về phía Ban lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Lê Cự Tân – Chủ tịch Hội đồng Quản trịông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT, ông Dương Trí Hội – Phó Tổng Giám đốc, ông Huỳnh Kim Nhân  Trưởng Ban Kiểm soát và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc TCT. Về phía PVFCCo SE có HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện 94,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

            Phiên họp đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; các nội dung, báo cáo đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty.

            Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT TCT đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà PVFCCo SE đã đạt được trong năm 201trong đó có sự đóng góp lớn của các cổ đông và Đại lý thuộc hệ thống phân phối của Công tyÔng Lê Cự Tân đề nghị PVFCCo SE phát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, rủi ro, biến động của thị trường trong nước và thế giới, tận dụng lợi thế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra. Đồng thời Tổng Công ty cam kết sẽ sát cánh, đồng hành và hỗ trợ tối đa để PVFCCo SE phát triển nhanh, mạnhbền vững và an toàn theo Chiến lược đã được phiên họp thông qua, góp phần nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi ích tối đa nhất cho cổ đông.

            Thay mặt PVFCCo SE, ông Phạm Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 201cũng như những nhiệm vụ chiến lược của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp:


Ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT PVFCCo phát biểu tại phiên họp


Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp