slide

PVFCCo SE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018

18/04/2018

 

Chiều ngày 16/04/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – mã chứng khoán PSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018.

Tham dự phiên họp, về phía Công ty Mẹ- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Lê Cự Tân–Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT; bà Trần Thị Phương Thảo– Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc TCT. Về phía PVFCCo SE có HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện 93,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; các nội dung, báo cáo đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT TCT đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà PVFCCo SE đã đạt được trong năm 2017 trong đó có sự đóng góp lớn của các cổ đông và Đại lý thuộc hệ thống phân phối của Công ty. Ông Lê Cự Tân đề nghị PVFCCo SEphát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, rủi ro, biến động của thị trường trong nước và thế giới, tận dụng lợi thế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Đồng thời ông cam kết Tổng Công ty sẽ sát cánh, đồng hành và hỗ trợ tối đa để PVFCCo SE phát triển nhanh, mạnh, bền vữngvà an toàntheo Chiến lược đã được phiên họp thông qua, góp phần nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi íchtối đa nhất cho cổ đông.

Thay mặt PVFCCo SE, ông Phạm Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CB.NV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của Công tyđã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Ông Lê Cự TânChủ tịch HĐQT PVFCCo phát biểu tại phiên họp

Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo SE trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông Lê Đức Thuận - Giám đốc PVFCCo SE trình bày báo cáo của Ban Giám đốc

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Thu Hương