slide

PVFCCo SE tổ chức khóa đào tạo nội bộ“Hướng dẫn kiến thức liên quan đến phân bón và cây trồng”

09/03/2018

Nằm trong chương trình đào tạo năm 2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã tổ chức khóa đào tạo nội bộ “Hướng dẫn kiến thức liên quan đến phân bón và cây trồng” vào ngày 9/3/2018 tại Văn phòng Công ty. Tham dự khóa đào tạo có ông Phạm Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và toàn thể CBNV Công ty. Người hướng dẫn của khóa đào tạo là ông Phan Tiến Sỹ - Thạc sỹ Nông nghiệp, Chuyên viên Tiếp thị và Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp Phòng Kinh doanh. Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho CBNV PVFCCo SE kiến thức về các loại phân bón trên thị trường, nắm bắt được công nghệ sản xuất phân bón hiện nay, các quy định mới về quản lý phân bón và một số nội dung chính trong Nghị định 108/2017 về quản lý phân bón, biết thêm một số nội dung về cây trồng, thời vụ và kinh nghiệm bón phân cho cây trồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa đào tạo: