slide

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

07/04/2017

Ngày 04/4/2017 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT TCT; bà Trần Thị Phương Thảo - Phó TGĐ TCT, ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng Ban kiểm soát TCT và đại diện các Ban chức năng TCT. Về phía PVFCCo North có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 86,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2017; Báo cáo của HĐQT, BKS; Báo cáo tài chính năm 2016 và Phương án, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017…

Theo báo cáo, trong năm 2016 mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, các thương hiệu phân bón cạnh tranh gay gắt do tình trạng dư cung, song tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV PVFCCo North đã đoàn kết, nỗ lực, đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thị trường, vượt qua khó khăn để đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: sản lượng tiêu thụ 200.405 tấn phân bón các loại, đạt 108% kế hoạch năm; doanh thu 1.299 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 25,94 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Bên cạnh đó, các công tác khác như: đào tạo nâng cao kỹ năng cho CBNV, xây dựng và chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình làm việc, quản trị doanh nghiệp… cũng đều hoàn thành so với kế hoạch/yêu cầu đặt ra.

Năm 2017, PVFCCo North đặt chỉ tiêu tiêu thụ 180.500 tấn phân bón các loại, doanh thu 1.254 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 19,56 tỷ đồng và chia cổ tức 12%. 

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT TCT đã đánh giá cao những kết quả mà PVFCCo North đã đạt được trong năm 2016 và yêu cầu tập thể lãnh đạo, người lao động của Công ty tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng nhằm đề ra các giải pháp hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thích ứng với tác động của thị trường phân bón, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với vai trò là cổ đông lớn, Công ty mẹ, Tổng công ty cũng cam kết sẽ sát cánh và hỗ trợ tối đa trên mọi lĩnh vực để xây dựng một PVFCCo North phát triển bền vững, hiệu quả và an toàn, tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa nhất cho cổ đông.

Thay mặt PVFCCo North, bà Nguyễn Thị Hồng Dung trân trọng gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, bạn hàng và đặc biệt là những cổ đông của Công ty đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành một cách kịp thời và hiệu quả để PVFCCo North có được những thành tích rất khả quan. Ban lãnh đạo và tập thể CBNV PVFCCo North sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, các bạn hàng, đối tác và toàn thể các cổ đông của Công ty.

Sau đây là một số hình ảnh tại Phiên họp: