slide

PVFCCo Central tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

24/08/2017

Chiều ngày 22/8/2017, tại Bình Định, Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội có đ/c Tống Xuân Phong – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đ/c Cao Trung Kiên – Bí thư chi bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty cùng 56 Đoàn viên Công đoàn PVFCCo Central.

Tại Đại hội, đ/c Phan Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt BHC Công đoàn Công ty báo cáo tình hình hoạt động giai đoạn 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Đồng chí Lê Xuân Anh – PCT Công ty trình bày báo cáo kiểm điểm BCH trong nhiệm kỳ 2012-2017. Báo cáo đã tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, trong đó đã phân tích và đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng kiểm điểm nghiêm túc những mặt còn hạn chế trong hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ. Với đặc thù là đơn vị kinh doanh, đại hội cũng đã thống nhất phương hướng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022 trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền cho người lao động nhận thức rõ những khó khăn trong thời gian tới, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; thi đua học tập nâng cao trình độ;gắn các hoạt động phong trào của Công ty với chăm sóc khách hàng …

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Tống Xuân Phong đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn Công ty đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng lưu ý và có những đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ của BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới. Đồng chí cũng đề nghị BCH nhiệm kỳ mới cần có kế hoạch hành động cụ thể nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, khắc phục khó khăn và tồn tại, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển toàn diện.

Thay mặt Chi bộ, đ/c Cao Trung Kiên – Bí thư chi bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng lưu ý và yêu cầu BCH nhiệm kỳ tới cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, kết nối một tập thể Công ty trách nhiệm, đoàn kết.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đ/c Phan Thị Tuyết Minh đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của Công đoàn TCT, Chi bộ Công ty, đồng thời cam kết BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ cụ thể bằng các kế hoạch hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra 07 Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu CĐ TCT nhiệm kỳ 2018-2023 và 05 đồng chí trúng cử vào BCH Công đoàn  nhiệm kỳ IV, 2017-2022, cụ thể:

1. Đ/c Nguyễn Văn Quyền        - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Xuân Anh                  - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Phan Việt Hùng             - Ủy viên

4. Đ/c Ngô Quốc Chính             - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Văn Dũng          - Ủy viên

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: