slide

Các đơn vị thành viên của PVFCCo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2020, Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

23/12/2019

Từ ngày 5-16/12/2019, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã lần lượt tổ chức các “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2020”. Trên tinh thần tiết kiệm, một số đơn vị cũng kết hợp nội dung Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 trong chương trình này.

Tham dự các Hội nghị, có đ/c Nguyễn Tiến Vinh– Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đ/c Lê Cự Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT; các đ/c trong Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, đại diện các tổ chức Đoàn thể và các Ban, Văn phòng; Ban lãnh đạo, CBNV các đơn vị thành viên.

Tại Hội nghị, BLĐ các đơn vị đã trình bày các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2019; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2019, việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; kết quả thực hiện đối thoại định kỳ; những kiến nghị của tập thể Người lao động. Bên cạnh đó là báo cáo kết quả sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng 2019 và kế hoạch sử dụng trong năm 2020, báo cáo về công tác thi đua, điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

Cũng trong chương trình nghị sự, các đại biểu đã tiến hành bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với lãnh đạo Công ty, trao đổi/trả lời các thắc mắc, kiến nghị của người lao động; thực hiện việc biểu dương và trao tặng danh hiệu, phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, có những đóng góp hiệu quả trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020 được bầu chọn là Gương điển hình tiên tiến của đơn vị vinh dự tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến của TCT; bầu chọn các đại biểu tham dự Hội nghị người lao động TCT.

Năm 2019 là một năm đầy thách thức trongcả hoạt động sản xuất và kinh doanh của các đơn vị: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hơn 15 năm tuổi, máy móc đã có sức mỏi, việc bảo dưỡng ngày càng phức tạp và trong năm đã dừng hoạt động 72 ngày vào đầu năm để bảo dưỡng, sửa chữa cơ hội; Thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến khó lường, cực đoan, thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, giá nông sản ở mức thấp… khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn/TCT, các đơn vị thành viên cũng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về sản xuất cũng như kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BLĐ TCT đã ghi nhận sự nỗ lực, biểudương những kết quả mà các đơn vịđã đạt được trong năm 2019. BLĐ TCT đề nghị tập thể Chi bộ, BLĐ các đơn vị cùng toàn thể CBNV tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020. Cụ thể, trong công tác sản xuất cần phải tăng cường việc theo dõi, phòng ngừa sự cố, bảo dưỡng hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm; trong công tác kinh doanh cần phát huy thế mạnh, bám sát thị trường, sẵn sàng đối phó với những khó khăn thách thức, tiếp tục giữ vững thị phần Đạm Phú Mỹ, phát triển thị trường, thương hiệu NPK Phú Mỹ do Nhà máy sản xuất, chất lượng dịch vụ, phục vụ; tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tái cấu trúc, triển khai văn hóa doanh nghiệp...

BLĐ các đơn vị đã trân trọng cảm ơn,tiếp thu và sẽ nghiêm túc thực hiện những ý kiến chỉ đạo của BLĐ TCT, chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thành công các nhiệm vụ năm 2020.