slide

PVFCCo North tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – Phiên họp thường niên 2018

Vào ngày 23/4/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North - MCK: PMB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018.

25/04/2018

PVFCCo Central tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018

Chiều ngày 19/4/2018, tại TP.Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018.

22/04/2018

PVFCCo SE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018

Chiều ngày 16/04/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – mã chứng khoán PSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018.

18/04/2018

PVFCCo SW tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018

Ngày 12/04/2018 tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCo SW- mã chứng khoán PSW) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018.

13/04/2018

Chi đoàn PVFCCo SW: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Tháng Thanh niên

hòa cùng không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2018), Chi đoàn PVFCCo SW đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Tháng Thanh niên.

28/03/2018