slide

PVFCCo tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 136-CT/ĐU của Đảng ủy PVN

10/11/2017

Chiều nay (09/11/2017), tại trụ sở TCT và trực tuyến đến các đơn vị thành viên, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 136-CT/ĐU ngày 10/10/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Chủ trì hội nghị có đ/c Đoàn Văn Nhuộm - Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT; đ/c Trần Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Phó TGĐ TCT; Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quản lý, cấp ủy, các đ/c đảng viên, các đ/c trong Ban chấp hành các tổ chức Đoàn thể của TCT và các đơn vị thành viên.

Trong chương trình, đ/c Trần Thị Phương Thảo đã phổ biến đến các đại biểu về chỉ thị số 136-CT/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí VN. Theo đó, chỉ thị nhấn mạnh về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững, thực hiện nghiêm quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, đ/c Đoàn Văn Nhuộm đã trình bày trước Hội nghị dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy TCT về việc thực hiện Chỉ thị số 136-CT/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn. Các đại biểu đều tán thành với nội dung Chỉ thị 136-CT/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn và đã đóng góp ý kiến cho dự thảo, giải pháp, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 136-CT/ĐU của TCT.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đ/c Đoàn Văn Nhuộm đã nhấn mạnh: những khó khăn trong SXKD của TCT đang gặp phải chỉ mang tính thời điểm, yêu cầu các Đảng viên quán triệt tinh thần, nội dung Chỉ thị 136 – CT/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn và kêu gọi toàn thể CBCNV trong toàn TCT hãy đồng tâm hiệp lực, đoàn kết để đưa TCT vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và vì sự phát triển bền vững trong tương lai của Tập đoàn và của TCT.