slide

PVFCCo thông tin về ý kiến cổ đông

19/07/2018

Trong thời gian gần đây, có một số thông tin chưa chính xác, mang tính phiến diện, thể hiện quan điểm cá nhân và thiếu xây dựng về hoạt động quản trị, điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (viết tắt PVFCCo, mã chứng khoán DPM). Để quý vị có được thông tin đầy đủ, chính xác, đa chiều về các thông tin/nhận định trên, PVFCCo xin cung cấp các thông tin chính thức.

Chi tiết xin vui lòng xem TẠI ĐÂY