slide

Đảng ủy PVFCCo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII

30/08/2017

Sáng 29/8/2017, tại Tp.HCM, Đảng ủy TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa XII. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở TCT và trực tuyến với các điểm cầu tại Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định và Cần Thơ.

Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo TCT có đ/c Lê Cự Tân – UV BCH Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đ/c Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quản lý, cấp ủy, các đồng chí Đảng viên, các đồng chí trong BCH các tổ chức Đoàn thể của TCT và các đơn vị thành viên.

Hội nghị đã nghe đ/c Tần Xuân Bảo - Tiến sỹ, Phó Giám đốc TT Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh quán triệt các nội dung cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII. Với phong cách trình bày hấp dẫn, cùng việc đưa ra các ví dụ thực tiễn, cụ thể để phân tích và đánh giá, đ/c Tần Xuân Bảo đã giúp các đại biểu hiểu rõ những nội dung chính trong các Nghị quyết số 10, 11 và 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp đó, Hội nghị nghe đ/c Lê Cự Tân quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII. Đ/c Lê Cự Tân khẳng định các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII là những định hướng lớn, mang tính đột phá về phát triển kinh tế tư nhân, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Đ/c yêu cầu các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể trong TCT căn cứ vào tình hình thực tiễn, tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII và Chương trình hành động của Đảng ủy TCT theo tinh thần đổi mới, thiết thực qua đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng,đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của TCT cũng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các học viên tham dự chương trình cũng sẽ thực hiện bài thu hoạch với các nội dung của Nghị quyết, liên hệ cụ thể tới tình hình, hoạt động, yêu cầu nhiệm vụ của TCT và từng đơn vị, vị trí công tác.

Dưới đây là một số hình ảnh: