slide

DN sản xuất phân bón kém chất lượng: Rút giấy phép

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại hội thảo quốc gia về quản lý phân bón và chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững ngày 18/6 tại Hà Nội

19/06/2014

Giá phân bón trong nước tiếp tục ổn định

Từ đầu năm 2014, thị trường phân bón trong nước không có nhiều biến động do nguồn cung phân bón dồi dào

04/06/2014