slide

Tăng cường quản lý chất lượng phân bón

01/07/2014

(Nguồn: chinhphu.vn) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 245/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón và Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững.

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded/nguyenminhdiem/2014_06_27/Resize%20of%20phan%20bon.jpg?maxwidth=460

Ảnh minh họa

Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã quan tâm, ưu tiên đầu tư cho sản xuất phân bón nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu phân bón cho ngành nông nghiệp; đồng thời ngành phân bón đã khắc phục nhiều khó khăn tồn tại và có bước phát triển nhanh chóng. Từ chỗ hàng năm nước ta phải nhập khẩu tới 60% lượng phân bón, đến nay sản xuất đã đáp ứng gần 80% nhu cầu phân bón các loại, trong đó đã chủ động nguồn cung phân ure và đang có định hướng xuất khẩu, đồng thời phát triển nhiều loại phân bón mới phù hợp yêu cầu sử dụng.

Công tác quản lý thị trường, quản lý chất lượng, giá phân bón, công tác tuyên truyền cũng đã được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn, hạn chế các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng vẫn tràn lan ở một số địa phương, nhiều doanh nghiệp, cá nhân vì chạy theo lợi nhuận mà sản xuất, kinh doanh các loại phân bón giả, phân bón kém chất lượng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, gây thiệt hại cho người nông dân và gây bức xúc cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Để khắc phục tình trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định  202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón của các Bộ trong tháng 7 này và khẩn trương xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón; phối hợp với các địa phương kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về phân bón theo quy định để thực hiện Nghị định có hiệu quả.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón tại Nghị định số 163/2013/NĐ-CP cho phù hợp với các quy định về sản xuất, kinh doanh phân bón theo quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP; phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ bổ sung quy định thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng, quá thời hạn sử dụng.

Quy định rõ trách nhiệm tổng đại lý phân bón

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, lực lượng quản lý thị trường cả nước cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, tiến hành rà soát và đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế phối hợp, chế tài xử phạt; phải coi việc chống sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm của mình.

Các doanh nghiệp kinh doanh phân bón tổ chức lại hệ thống phân phối, giảm tầng nấc trung gian, quy định rõ trách nhiệm của các tổng đại lý, các đại lý và chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phân bón của doanh nghiệp đến tận người sử dụng.

Về quản lý quy hoạch, kế hoạch sản xuất, các Bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy hoạch phát triển ngành phân bón, không đầu tư tràn lan, dàn trải; sản xuất phải căn cứ nhu cầu thị trường, bảo đảm hiệu quả kinh doanh, tránh giảm chất lượng bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng và chỉ đạo làm rõ trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh, buôn lậu phân bón giả, phân bón kém chất lượng trên địa bàn.

Phan Hiển