slide

Khi cổ đông nhỏ cũng “lạm quyền”

Từ “lạm quyền” thường được gắn liền với cổ đông lớn khi gây rối, cản trở hoạt động bình thường của công ty. Tuy nhiên, ghi nhận tại mùa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, có không ít cổ đông nhỏ “gây hấn” với ban lãnh đạo công ty khiến cuộc họp kéo dài, lan man và gây e ngại đối với các cổ đông khác.

20/07/2018

PVFCCo nỗ lực cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh giá dầu, giá khí biến động, một số vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành công ty để thích ứng bảo đảm ổn định sản xuất luôn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí quan tâm.

20/07/2018

PVFCCo minh bạch thông tin với cổ đông

Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An cổ đông của PVFCCo có ý kiến nêu một số nội dung trong hoạt động tại PVFCCo liên quan đến quản trị, điều hành Công ty. Để làm rõ hơn thông tin này với các cổ đông và bạn đọc, chúng tôi đã liên hệ với PVFCCo để làm rõ các nội dung này.

19/07/2018

PVFCCo thông tin về ý kiến cổ đông

Trong thời gian gần đây, có một số thông tin chưa chính xác, mang tính phiến diện, thể hiện quan điểm cá nhân và thiếu xây dựng về hoạt động quản trị, điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh của PVFCCo. Để quý vị có được thông tin đầy đủ, chính xác, đa chiều về các thông tin/nhận định trên, PVFCCo xin cung cấp các thông tin chính thức.

19/07/2018

PVFCCo làm rõ các nghi vấn của cổ đông

(CLO) Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An (Agrimex Nghệ An) cổ đông của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) có văn bản dài nêu một số nghi vấn tại PVFCCo liên quan đến quản trị, điều hành công ty. Chúng tôi đã liên hệ với PVFCCo để làm rõ các nội dung này.

19/07/2018