slide

Đánh giá triển vọng phát triển của PVFCCo

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) đã có khởi đầu khá thành công trong nửa đầu năm 2018, với tất cả các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng đều vượt, thậm chí một số vượt khá xa so với mong đợi.

02/08/2018

Càng nổi tiếng càng cần tiếp thị, quảng cáo!

Trong các cuộc họp cổ đông, một số nhà đầu tư thường chất vấn ban quản trị điều hành của doanh nghiệp “Vì sao phải chi tiền cho tiếp thị và quảng cáo nhiều như thế, thương hiệu sản phẩm của chúng ta đã rất nổi tiếng rồi, đâu cần phải quảng cáo?”

27/07/2018

Vinh danh người lao động Dầu khí

Trung thực, nhiệt huyết và không ngừng cống hiến là những đặc điểm chung rất dễ nhận thấy của những người lao động dầu khí được vinh danh trong lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

27/07/2018

DPM: Lợi nhuận trước thuế cả năm ước đạt 676 tỷ đồng, vượt 53% kế hoạch

Tổng doanh thu năm 2018 của PVFCCo dự kiến đạt khoảng 8,954 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 676 tỷ đồng, vượt 4.4% và 53% so với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua.

26/07/2018

Khi cổ đông nhỏ cũng “lạm quyền”

Từ “lạm quyền” thường được gắn liền với cổ đông lớn khi gây rối, cản trở hoạt động bình thường của công ty. Tuy nhiên, ghi nhận tại mùa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, có không ít cổ đông nhỏ “gây hấn” với ban lãnh đạo công ty khiến cuộc họp kéo dài, lan man và gây e ngại đối với các cổ đông khác.

20/07/2018