slide

PVFCCo tiếp tục tăng trưởng ổn định

Tổng doanh thu của PVFCCo trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 4.841 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch 6 tháng, đạt 56% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 465 tỷ đồng, hoàn thành 201% kế hoạch 6 tháng, hoàn thành 105% kế hoạch năm.

04/08/2018

6 tháng, DPM lãi trước thuế 465 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm

Tổng doanh thu năm 2018 của DPM dự kiến đạt khoảng 8.954 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 676 tỷ đồng, vượt 4,4% và 53% so với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua.

04/08/2018

DPM báo lãi 6 tháng đạt 465 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm nhờ lợi thế thương hiệu

Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2018 của DPM đạt 4,841 tỷ đồng, tương đương 56% kế hoạch năm và tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 465 tỷ đồng, thực hiện 105% kế hoạch năm.

04/08/2018

PVFCCo hoàn thành 105% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018

Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đạt 465 tỷ đồng, hoàn thành 201% kế hoạch 6 tháng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2018. Kết quả này có được chủ yếu do lợi thế thương hiệu nên sản lượng kinh doanh tăng trưởng.

04/08/2018

Thông cáo báo chí: PVFCCo quyết liệt triển khai các giải pháp quản trị, sản xuất kinh doanh và đạt kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018

Mặc dù đối mặt với các thách thức từ giá khí tăng và áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhưng PVFCCo đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp và thu được các kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018.

02/08/2018