slide

DPM trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%

31/08/2012

(ĐTCK) Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM – sàn HOSE) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2012.

Cụ thể, DPM sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 12/9 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/9. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 25/9.Được biết, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 hợp nhất, doanh thu thuần đạt 7.167 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.939 tỷ đồng. Tính riêng quý II, DPM đạt doanh thu thuần 4.389 tỷ đồng, tăng 73,67% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 1.014 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.