slide

PVFCCo: Doanh thu 9 tháng đạt 108%

16/10/2018

(Chinhphu.vn; 11:06, 16/10/2018) - Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra chủ yếu do tổ hợp dự án đi vào hoạt động góp phần gia tăng sản lượng; sản lượng kinh doanh vượt kế hoạch cùng với nỗ lực tiết giảm chi phí…

Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón trong 9 tháng qua đạt hơn 910.000 tấn, trong đó Đạm Phú Mỹ ước đạt gần 640.000 tấn, vượt 5% so với kế hoạch 9 tháng
Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho biết, 9 tháng năm 2018, PVFCCo phải đối mặt với thách thức “kép” đến từ giá khí nguyên liệu đầu vào và sức cầu sử dụng phân bón giảm do giá các mặt hàng nông sản giảm sâu.

Do ảnh hưởng của giá dầu tăng, giá khí đầu vào cho sản xuất phân bón của PVFCCo đã tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm 2017 và khoảng 29% so với giá kế hoạch năm 2018. Cụ thể, giá khí bình quân 9 tháng năm 2017 là 4,94 USD/triệu BTU, giá khí kế hoạch năm 2018 là 4,9 USD/triệu BTU. Thực tế giá khí trung bình trong 9 tháng qua là 6,31 USD/triệu BTU, cứ mỗi 1 USD/triệu BTU giá khí tăng thêm là chi phí sản xuất của PVFCCo tăng thêm khoảng 500 tỷ đồng/năm.

Sản xuất nông nghiệp và thị trường phân bón trong 9 qua cũng bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết bất thường và giá nông sản giảm sâu. Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, diện tích gieo trồng lúa cả nước giảm 160.600 ha so với cùng kỳ năm 2017; giá một số nông sản chủ lực như cà phê giảm hơn 20%, giá tiêu giảm hơn 30% và tiêu chết hàng loạt do dịch bệnh, giá mủ cao su cũng giảm gần 20%... liên tiếp các cơn bão, lũ lụt, ngập úng, mưa lớn trên diện rộng nên nhu cầu sử dụng phân bón cho vụ Hè Thu sử dụng phân bón lớn nhất trong năm đã giảm đáng kể.

Trong bối cảnh hết sức thách thức đó, PVFCCo đã chủ động đưa ra nhiều kịch bản, giải pháp, nỗ lực trong mọi mặt, từ quản trị doanh nghiệp, chi phí, triển khai dự án, đến vận hành sản xuất và kinh doanh, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

PVFCCo triển khai các dự án và từ đầu năm 2018 đưa vào vận hành thương mại xưởng NH3 mở rộng. Đến tháng 8 vừa qua, Nhà máy NPK công nghệ hoá học cũng bắt đầu vận hành thương mại, đóng góp đáng kể vào việc gia tăng sản lượng của PVFCCo trong 9 tháng năm nay.

Về sản xuất, ước đạt gần 650.000 tấn Đạm Phú Mỹ, hoàn thành 109% kế hoạch 9 tháng và 81% kế hoạch năm; sản lượng sản xuất NH3 để tiêu thụ thương mại đạt hơn 49.000 tấn, đạt 119% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm, tăng 247% so với cùng kỳ; Nhà máy NPK Phú Mỹ đạt sản lượng hơn 54.000 tấn.

Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón đạt hơn 910.000 tấn, trong đó Đạm Phú Mỹ ước đạt gần 640.000 tấn, vượt 5% so với kế hoạch 9 tháng; sản lượng kinh doanh các phân bón khác ước đạt 270.000 tấn, vượt 50% so với kế hoạch 9 tháng, đạt 120% kế hoạch cả năm 2018.

Đặc biệt, do có sự chuẩn bị thị trường kỹ lưỡng trong các năm gần đây mà sản phẩm phân bón chủ lực mới của PVFCCo là NPK Phú Mỹ (bao gồm cả lượng NPK Phú Mỹ do nhà máy sản xuất) đã đạt lượng tiêu thụ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm là gần 100.000 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ 2017.

Ông Dương Trí Hội, Phó Tổng giám đốc PVFCCo cho biết, tổng doanh thu 9 tháng năm 2018 ước đạt 7.095 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch 9 tháng, 83% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ 2017; lợi nhuận trước thuế 625 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch cả năm 2018.

Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra chủ yếu do tổ hợp dự án đi vào hoạt động góp phần gia tăng sản lượng; sản lượng kinh doanh vượt kế hoạch cùng với nỗ lực tiết giảm chi phí. Việc vận hành thương mại các nhà máy mới và tích cực khai thác các thị trường, đối tượng khách hàng mới đã tạo nên sức bật cho PVFCCo.

Linh Đan